Onderhoud

In overleg met het bestuur organiseren wij het complete onderhoud aan uw complex. Wij maken daarbij indien nodig gebruik van een betrouwbare en deskundige partij. In ieder geval leggen wij alle contracten vast en kunnen we alle reparatieverzoeken vastleggen. Op die manier kan het bestuur grip houden op alle onderhoudszaken. Naar onze mening is een meerjarig onderhoudsplan de basis voor goed onderhoud. Desgewenst kunnen wij dit voor u laten opstellen. Vanuit dit plan wordt jaarlijks het noodzakelijke preventieve onderhoud uitgevoerd. Daarnaast kennen wij ook nog het dagelijkse onderhoud zoals reparatieverzoeken. Onze werkwijze is om in overleg met het bestuur een lijst op te stellen met aannemers die aan het gebouw mogen werken. Op die manier houdt de VvE er grip op dat alleen betrouwbare partijen werkzaamheden uitvoeren. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.