Bestuurlijk beheer

Vanwege onze jarenlange ervaring hebben, zijn wij prima in staat om het bestuur met raad en daad bij te staan bij op allerlei gebied. Ons standaard dienstenpakket bestaat uit de volgende werkzaamheden:

• eenmaal per jaar in overleg initiëren en bijwonen van de algemene ledenvergadering
• zorgdragen voor de uitnodigingen, presentielijst en volmachten
• opmaken en verzenden van de notulen
• doorgeven benodigde wijzigingen aan de Kamer van Koophandel
• versturen en bewaren alle relevante inkomende en uitgaande correspondentie
• advisering bij de wettelijk verplichte AVG
• afhandelen van schademeldingen
• zorgen voor huurdersverklaringen
• algemene advisering
• archivering van alle stukken van de vereniging, met inachtneming van de wettelijk
voorgeschreven bewaartermijnen