Financieel beheer

Wij zijn zeer ervaren op het gebied van financieel beheer van VvE’s. Op dit gebied nemen wij alle zorgen uit handen. Ons standaard dienstenpakket bestaat uit de volgende werkzaamheden:

• opstellen van de (jaarlijkse) begroting en innen van ledenbijdragen
• debiteurenbewaking op de betaling van de ledenbijdragen en het nemen van (incasso) maatregelen
• voeren financiële administratie en opmaken exploitatieoverzicht
• bijhouden van het eigenarenregister
• verstrekken van gegevens aan notaris en makelaar t.b.v. eigendomsoverdracht
• begeleiden van de kascommissie
• toelichting jaarrekening en begroting tijdens de algemene ledenvergadering